Skip to content
Course

Lika villkor på KI

Self-paced

Enrol

Full course description

Lika villkor är beteckningen för KI:s arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. Det innebär i praktiken att alla på KI ska behandla var och en med respekt samt att främja en trygg och inkluderande arbets- och studiemiljö.


Syftet med 
kursen

Målet är att du som genomfört kursen ska känna till:

  • Den lagstiftning för universitet och högskolor som finns i Sverige avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  • De diskrimineringsgrunder som lagen reglerar
  • Skillnaden mellan trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling
  • KI:s tillämpning av lagar, förordningar och regelverket samt uppdraget om jämställdhetsintegrering
  • KI:s ärendehantering vid påtalade trakasserier och/eller diskriminering
  • KI:s ansvarsfördelning om lika villkor
  • Stödfunktioner som finns på KI som du kan vända dig till vid behov

Sign up for this course today.

Enrol