Skip to content
HT23 Tillgänglighet i din Canvas-kurs is a Course

HT23 Tillgänglighet i din Canvas-kurs

Self-paced

Enrol

Full course description

Kursen uppdelade i tre moduler

Den här kursen består av tre delar uppdelat i varsin modul:

  • Gör din kurs tillgänglig i Canvas
  • Gör dina dokument tillgängliga
  • Gör tillgängliga filmer

Utöver dessa delar hittar du även i slutet av kursen en sammanfattning med hänvisningar till bland annat lagtexter och direktiv.

Innan du kör igång med att göra din egen kurs tillgänglig får du på nästa sida några tips för att snabbt förbättra ditt material.


Syfte

Målet är att du som genomfört kursen ska känna till

  • Hur du skapar tillgängliga sidor och innehåll i Canvas genom att använda rubriker, listor och andra verktyg för att organisera och strukturera innehåll på sidor och i moduler i Canvas
  • Hur du identifierar och åtgärdar eventuella tillgänglighetsproblem i dina kurssidor bl.a avsaknad av bildtexter eller avsaknad av tabellrubriker
  • Hur du identifierar och åtgärdar eventuella tillgänglighetsproblem i uppladdade filer i Canvas t.ex i dina PowerPoint- eller Word-filer
  • Hur du publicerar filmer på ett tillgängligt sätt i din kurs 

Utbildningen tar 2-3 timmar att genomföra.

Intyg

Du får ett digitalt intyg då du genomfört kursen.

Sign up for this course today.

Enrol