Skip To Content
Course

Lika villkor i undervisningen - ett toolkit

Self-paced

Enroll

Full course description

Varför är det viktigt med lika villkor i undervisningen?

KI ska erbjuda en studiemiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar där studenterna har likvärdiga möjligheter att utvecklas. KI:s utbildningar ska även förmedla kunskap om kön, makt och lika villkor för att ge förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

Genom att utveckla din undervisning och inkludera lika villkor kan du verka för att spegla den mångfald som finns i studentgrupperna och arbetslivet. Det gör studenter mer förberedda på sitt yrkesliv och ni kan tillsammans skapa en studiemiljö där alla kan delta och är inkluderade.

Syftet med toolkitet är att ge dig som är lärare:

  • introduktion till normkritisk pedagogik
  • metoder för att utveckla och integrera lika villkor i utbildningarnas innehåll, genomförande och utformning
  • metoder för att forma din undervisning så att den blir inkluderande och tillgänglig.

Målgrupp

Detta toolkit riktar sig främst till dig som är lärare eller handledare och undervisar vid KI. Det kan även vara användbart för andra medarbetare.

Sign up for this course today!

Enroll