Skip To Content
Tillgänglighet i digital lärmiljö
Course

Tillgänglighet i digital lärmiljö

Self-paced

Enroll

Full course description

Syfte

Här får du en startpunkt för att skapa tillgängliga digitala lärmiljöer (till exempel digitala kursrum och tillgängliga dokument).

Genom att ta del av innehållet i den här resursen får du veta mer om

  • Lagkrav på tillgänglighet
  • Hur du gör ditt material tillgängligt
  • Hur du skapar tillgängliga dokument i Word, PowerPoint och pdf.
  • Tillgänglighet för video och ljudfiler

Sign up for this course today!

Enroll