Skip To Content
Bias i bedömning is a Course

Bias i bedömning

Self-paced

Enroll

Full course description

Det här är en utbildning om bias i bedömningsprocesser och hur det kan undvikas. Bias, på svenska partiskhet, är ett begrepp som används för att beskriva systematisk snedvridning i bedömningsprocesser som regelmässigt missgynnar vissa grupper.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är involverad i bedömnings- och rekryteringsprocesser, till dig som är chef och ska rekrytera, du som ingår i en bedömargrupp, rekryterings eller docenturutskott, är sakkunnig eller på annat sätt arbetar med rekryterings- eller bedömningsprocesser t.ex. som administrativ personal. 

Syfte

Efter kursen ska du kunna arbeta aktivt för att motverka bias i bedömningsprocesser.

Sign up for this course today!

Enroll